Uppgjör fyrsta ársfjórðungs 2022

May 25, 2022

Fyrsti ársfjórðungur 2022 var sérstakur hjá Arctic Fish. Félagið lenti í umtalsverðu tjóni í fjórðungnum þar sem ófyrirséð afföll af laxi námu um 2.512 tonnum á tveimur staðsetningum í Dýrafirði. Markaðirnir voru sterkir fyrir afurðirnar þannig að verðin í fjórðungnum voru há, en afföllin höfðu áhrif á verðmyndun fyrirtækisins. Framleiðslukostnaðurinn að undanskildu atvikinu var nokkuð stöðugur eða um 680 kr á kg. Skilaverðin til Arctic Fish voru um 978 kr á kg og framlegðin úr eldinu nam því 298 kr á kg.

Í fjórðungnum seldi Arctic Fish 4.221 tonn af afurðum, sem er 11% meira magn en á sama tímabili árinu áður. Veltan rúmlegan tvöfaldaðist en tekjurnar í fjórðungnum námu 4,1 milljarði króna. Afföllin leiddu til niðurfærslu á lífmassa og einskiptiskostnaði sem nam um 1,9 milljarði króna. Rekstrarniðurstaðan var því neikvæð og tapið um 180 milljónir króna.

Félagið hélt áfram fjárfestingum sínum í fjórðungnum bæði í stækkun seiðaeldistöðvarinnar í Tálknafirði og svo í sláturhúsinu sem félagið keypti í Bolungarvík. Fjárfest var í fjórðungnum fyrir 1,4 milljarð króna og námu heildareignir félagsins 21,2 milljörðum króna í lok fjórðungsins. Af eignum félagsins eru fjárfestingar í seiðaeldisstöðinni, eldisbúnaði, kvíabúnaði, skipum og prömmum 10,8 milljarðar.  Þá er lífmassinn metinn á 4,9 milljarða króna í lok tímabilsins. Eiginfjárstaða félagsins var áfram sterk í lok fjórðungsins og einnig nægt óádregið rými á lánalínur félagsins til að styðja við áframhaldandi vöxt félagsins. Þá fékk félagið nýtt leyfi fyrir 4.000 tonna eldi í Arnarfirði.

Framtíðarhorfur eru góðar og útlit á mörkuðum er gott. Félagið er enn í vaxtarskeiði og þrátt fyrir áföllin í fyrsta ársfjórðungi þá áætlar félagið að selja um 10.600 tonn af laxi á ári. Töluverðar framkvæmdir verða á komandi mánuðum við stækkun seiðaeldisstöðvarinnar, viðbyggingar við laxasláturhúsið í Bolungarvík, ásamt kaupum á tækjum og búnaði fyrir sláturhúsið. Fjárfestingarnar munu gera fyrirtækinu kleift að auka samkeppnishæfni sína til skemmri og lengri tíma.

Nánari upplýsingar veitir, Neil Shiran Þórisson, fjármálastjóri félagsins nst@afish.is, +354 8315300

Related Posts

Ársskýrsla Arctic Fish

Ársskýrsla Arctic Fish

Árið 2021 var Arctic Fish hagfellt. Félagið seldi um 11.500 tonn af laxi sem er meira en nokkru sinni fyrr.  Þá framleiddi fyrirtækið 3,3...